Choď na obsah Choď na menu
 


PRIHLÁŠKU A INÉ TLAČIVÁ SI MÔŽETE NÁJSŤ A VYPÍSAŤ

v časti PRIHLÁŠKA DO MŠ

 

OZNAM

Z Á P I S    D E T Í

k školskému roku 2018/2019 bude v dňoch

2. mája až 11. mája 2018.

K zápisu prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.


 

Podmienky prijatia detí do MŠ:

Po ukončení zápisu sa prednostne prijímajú:

- deti s odloženou a dodatočne odloženou školskou

  dochádzkou,

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a budú posledný rok

  navštevovať MŠ pred nástupom do 1. ročníka ZŠ,

- deti staršie ako 4 roky,

- až potom deti mladšie.

V prípade zvýšeného záujmu mladších detí (staršie ako 2 roky)             

sa prednostne prijmú tie deti, ktorých rodičia sú zamestnaní.

 

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt kreslená žabka

Trieda starších detí:  ŽABKY

Riaditeľka: Bc. Zdenka Bujnová,

učiteľka: Bc. Lucia Kertészová

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt motýl kreslený

Trieda mladších detí: MOTÝLIKY

Učiteľky: Milada Vrábelová, 

Jaroslava Remeňová